πŸ’ͺ Muscle Emoji

The most favorite emoji for the fitness guys and the bodybuilders is the Muscle Emoji. They use it often to express strength and superiority. Moreover, it is also used a symbol of β€˜power’. Biceps have always played a major role in men’s physique and people love to flex their biceps. Related emoji: β›½πŸ›’οΈπŸ‘ŠπŸ₯ŠπŸ‹

Conversiations where the Muscle might be useful:

When did the Muscle Emoji come into existence?

During 2010 the Muscle Emoji was added in the Unicode 6.0 and later on in 2015 it was added to Emoji set 1.0. Now you know a random piece of information about this biceps emoji.

Other names for the Muscle Emoji:

The Muscle Emoji is also known by these names
πŸ’ͺ Muscle
πŸ’ͺ Strong
πŸ’ͺ Flex
πŸ’ͺ Arm
πŸ’ͺ Strong Arm
πŸ’ͺ Bicep
πŸ’ͺ Fit
πŸ’ͺ Strength
πŸ’ͺ Buff
πŸ’ͺ Power

Which emoticons are similar to this one?

Since this one depicts a persons arm you might guess that there are emojis of other body parts as well. You’re correct! Have a look at the body parts page to see them all.

Curious about the background of emojis?

For some reason you may want to have some facts about emojis. Don’t worry, we got you covered!

Copy and paste the emoji

 • Apple

  Apple πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Google

  Google πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Samsung

  Samsung πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Microsoft

  Microsoft πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • WhatsApp

  Whatsapp πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Twitter

  Twitter πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Facebook

  Facebook πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Skype

  Skype πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • JoyPixels

  Joypixels πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • OpenMoji

  OpenmojiπŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Emojidex

  Emojidex πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Messenger

  MessengerπŸ’ͺ Muscle Emoji
 • LG

  LGπŸ’ͺ Muscle Emoji
 • HTC

  HTC πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Mozilla

  Mozilla πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • SoftBank

  SoftBank πŸ’ͺ Muscle Emoji
 • Docomo

  Docomo πŸ’ͺ Muscle Emoji

See More

⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜ ⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜ ⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜ ⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦⬜⬜⬜⬜🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯🟦🟦πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯ ⬜πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜ ⬜⬜πŸŸ₯⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜ ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸ₯πŸŸ₯πŸŸ₯⬜⬜⬜
πŸŽƒπŸ‚πŸ
πŸ–πŸ½πŸ·
πŸ§‹β™‘οΈŽπŸŽ€πŸ“πŸŽ€πŸ“πŸŽ€πŸ“πŸŽ€πŸ“πŸŽ€πŸ“
(*α΄—ΝˆΛ¬α΄—Νˆ)κ•€*.゚
πŸ˜‡β€οΈβ€πŸ”₯🎚️β›ͺπŸ™ŒπŸŽšπŸ“–πŸ™
⊹ . Β° β†³ @username : ΰΌ„   𓏲 | Ω«Ω« t e x t β‘… β™‘ΜΆ αŸΈαŸΈ οΈ΅ . . οΈΏ οΈΏ   π–¦ΉΩ’κ“ΈπŸ“πŸ§ΊπŸͺ‘🧡.՞   π–₯¦ βœ§ Λš ΰΏ” random quote Β· Φ΄ΦΆΦΈ
πŸ’―πŸ”₯πŸ₯΅πŸ’ͺ😎πŸ₯΄πŸ˜©πŸ₯Ά
    α’⑅ᐒ κ’° ΛΆβ€’ ༝ β€’ΛΆκ’± ./γ₯~ β™‘
πŸ–€πŸ“žπŸ˜ŸπŸ₯΄πŸ˜ˆπŸ’€πŸ˜ŽπŸ¦ΎπŸ‘£πŸš¬βš°οΈπŸ”ͺπŸ”«πŸ’£πŸ“ΊπŸ’ΏπŸ“±πŸΊπŸŽ“πŸ•ΆπŸ›Ήβ›Έ
β›§β˜€β™‘β˜‚β€βš˜β™•β˜…βœ§β˜β™¨