πŸ—³οΈ Vote Emoji

πŸ—³οΈ Vote Emoji shows a blue or gray box with a slot in the top of the box and a ticket is entering through the slot. πŸ—³οΈ Vote Emoji usually means voting, election and decision. You can use this emoji when you want to express various contents of voting and elections. Related emoji: βœ…βŽ

The Vote Emoji may also be known as:

πŸ—³οΈ Vote
πŸ—³οΈ Poll
πŸ—³οΈ Ballot Box
πŸ—³οΈ Voted
πŸ—³οΈ Voting

The Vote emoji was accepted by Unicode 7.0 in the year 2014 and added to Emoji 1.0 in the year 2015.

Copy and paste the emoji

 • Apple

  Apple πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • Google

  Google πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • Samsung

  Samsung πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • Microsoft

  Microsoft πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • WhatsApp

  Whatsapp πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • Twitter

  Twitter πŸ—³οΈ Vote Emoji
 • Facebook

  Facebook πŸ—³οΈ Vote Emoji

See More

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⒀⣠⣴⣢⣢⣢⣢⣀⣄⠀⠀⠀⠀⠀ β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β£°β »β£»β£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£―β ›β’³β‘„β €β €β € β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’°β£·β£΅β£ β’β ‹β ˆβ ƒβ’β‘β£œβ£Ύβ£Ώβ €β €β € ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣾⣼⣧⣿⣾⣿⣿⣿⣿⑇⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⑇⠀⠀ ⠀⠀⒀⠀⠀⠀⠀⠀Ⓒ⣿⣿⠸⠻⠿⠍⠉⠉⠩⣽⠻Ⓒ⣿⑇⠀⠀ ⠀⠀⣿⣦⑀⠀⠀⠀Ⓒ⣿⣿⑆⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⣿⣿⣷⠀⠀ β €β’€β£Ώβ£Ώβ£·β£Άβ£€β£„β£Έβ£Ώβ‘Ώβ£Ώβ£„β €β €β£˜β£‚β €β’€β£Όβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ €β € β €β£Ύβ‘Ÿβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£·β£€β£‰β£‰β£΄β£Ύβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ‘†β € β ˆβ ›β’·β£­β£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ’Ώβ‘Ÿβ£»β£Ώβ£Ώβ£·β£¦β£Όβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ ›β’Ώβ£·β € β €β €β’ˆβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£·β£·β‘Ÿβ β£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ£Ώβ‘€β ˜β£Ώβ‘‡ ⠀⒠⣾⣿⣿⣿⣿⣿⣿⠁Ⓓ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⑇⠀Ⓙ⠃ ⒀⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⑇⠀Ⓒ⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣿⣇⠀Ⓒ⠀
β˜†β•β”β”ˆβ”ˆβ”β•β˜†
πŸ•ŠπŸšπŸ•―οΈ ☁️ 🏹
(β€’_β€’)πŸ”ͺ(β€’_β€’)
                       οΌΏοΌΏ                 / οΌžγ€€γ€€γƒ•                | γ€€_γ€€ _ l  γ€€γ€€γ€€οΌ` γƒŸοΌΏxγƒŽ  γ€€ /γ€€γ€€γ€€ γ€€ |  /γ€€ γƒ½γ€€γ€€ οΎ‰  γ€€ β”‚γ€€γ€€|γ€€|γ€€| / ̄|γ€€γ€€ |γ€€|γ€€| | ( ̄ヽ_ヽ)__) \二぀
β €β €β €β €β €β €β €β €β €β£€β£€β£ β£€β£€β£€β£€β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β € β €β €β €β €β €β£ β£€β‘Άβ Ÿβ ›β ‰β ‰β ‰β ‰β ‰β ›β ›β »β£¦β£„β €β €β €β €β €β € ⠀⠀⠀⒠⑾⠋⠁⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙Ⓙ⣦⑀⠀⠀⠀ β €β €β €β£Όβ ‡β €β €β €β €β£€β£€β£€β£€β£€β£€β£€β£€β£€β£€β‘€β €β Ήβ£·β €β €β € β €β €β£΄β‘Ÿβ €β €β €β €β ™β ›β ›β ‰β ‰β ‰β ‰β ™β ›β ›β ›β ›β €β €β’»β‘‡β €β € ⠀⠀⣿⑇⠀⠀⠀⠀⠀⒠⣴⠢⠢⠿⠿⠂⠀⠀⒠⑾⠿⠿⠿⣿⑀⠀ ⠀⠀Ⓙ⑇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⒀⣀⣀⣀⠀⠀⠀⣀⠀⠀⒀⣀⣿⠇⠀ β €β €β ˜β£·β €β €β €β €β €β €β €β ˜β ¦β Ώβ Ώβ ‡β €β €β’Ώβ‘†β β ―β Ώβ£Ώβ‘€β € β €β €β €β Ήβ£§β‘€β €β£Άβ €β €β €β €β €β €β£€β‘„β €β €β ˆβ’»β‘†β €β €β£Ώβ‘‡β € β €β €β €β €β’Ήβ£§β €β Ήβ£·β €β €β €β €β €β ˜β ›β €β ›β ›β ›β ƒβ €β €β£Ώβ ‡β € ⠀⠀⠀⠀Ⓒ⣿⠀⠀⠻⣦⑀⠀⠀⒠⣢⣦⣀⣀⣀⣄⠀⒀⣼⠏⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀Ⓒ⑿⠀⠀⠀⠉⠻⣦⑀⠀⠁⠀⠉⠉⠉⠉⠀⣼⑇⠀⠀⠀ β €β €β €β €β£Όβ‘‡β €β €β €β €β €β ˆβ »β£¦β£€β €β €β €β£€β£€β‘Ύβ ‹β €β €β €β € β’€β£€β£ β£Ύβ β €β €β €β €β €β €β €β €β ˆβ ›β ›β ›β ›β£Ώβ£…β£€β£€β£€β£€β£€β‘€ β ˆβ ‹β ‰β β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β ˆβ ‰β ›β ›β ›β ›β ›β 
⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜πŸŸͺπŸŸͺ⬜⬜⬜⬜ β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›πŸŸͺπŸŸͺ⬜πŸŸͺ⬜⬜⬜ β¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬œπŸŸͺπŸŸͺπŸŸͺπŸŸͺ⬜⬜⬜ β¬œβ¬œβ¬›β¬œβ¬œπŸŸ©β¬œβ¬œπŸŸͺπŸŸͺβ¬œβ¬›β¬œβ¬œ β¬œβ¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬œ β¬›β¬›β¬œβ¬œπŸŸ¦β¬œπŸŸ§β¬œβ¬œπŸŸ©β¬œβ¬œβ¬›β¬› β¬›β¬œπŸŸ©β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸŸ¦β¬œβ¬› β¬›β¬œβ¬œβ¬œπŸŸ§β¬œβ¬œβ¬œπŸŸ¦β¬œπŸŸ§β¬œβ¬œβ¬› β¬›β¬œπŸŸ¨β¬œβ¬œβ¬œπŸŸ¨β¬œβ¬œβ¬œβ¬œπŸŸ¨β¬œβ¬› β¬œβ¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬›β¬œ β¬œβ¬œβ¬›β¬›πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬›πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬›β¬œβ¬œ β¬œβ¬œβ¬›πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬œβ¬œ β¬œβ¬œβ¬›πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬œβ¬œ β¬œβ¬œβ¬›β¬›πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬›β¬œβ¬œ β¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§πŸŸ§β¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬œ β¬œβ¬œβ¬œβ¬œβ¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬›β¬œβ¬œβ¬œβ¬œ
β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’€β£€β£€β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β € β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’€β£Άβ ‹β β ˆβ ™β£¦β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β €β € β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’€β‘Ύβ β €β €β €β €β ˆβ’·β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β € β €β €β €β €β €β €β €β €β’ β‘Ύβ €β €β €β €β €β €β €β ˆβ’·β‘€β €β €β €β €β €β €β €β € ⠀⣀⣀⠢⠢⠢⠛⠛⠋⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠙⠛⠻⠢⠢⠢⒀⣄⠀ β£Ύβ β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β ˜β£§ β’Ώβ‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’ β‘Ώ β €β ™β’¦β£€β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β£ β‘΄β ‹β € β €β €β €β ™β’§β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β’€β‘Ύβ ‹β €β €β € ⠀⠀⠀⠀⒀⑇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Ⓙ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀Ⓒ⠷⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠸⑇⠀⠀⠀⠀ β €β €β €β €β‘Ύβ ˆβ €β €β €β €β €β €β €β£€β‘€β €β €β €β €β €β €β €β €β£Ώβ €β €β €β € β €β €β €β €β’»β£„β €β €β €β£€β£ β ΄β ›β ‰β ‰β “β ¦β£„β£€β €β €β €β£ β‘Ÿβ €β €β €β € β €β €β €β €β €β ™β ›β ›β ›β ‰β €β €β €β €β €β €β €β ˆβ ™β ›β ›β ›β ‹β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €β €
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–‘β–ˆβ–ˆβ”€ β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ”€ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
πŸͺ΅πŸ‚πŸŽƒπŸπŸ’ΌπŸ„πŸŒ™β­πŸ¦‹πŸ¦”πŸΏοΈπŸ»πŸ¦Š
βœ©Μ£Μ£Μ£Μ£Μ£Ν―β”„β€’Ν™βœ§βƒβ€’Ν™β”„βœ©Ν―β€’Ν™Ν™βœ§βƒβ€’Ν™Ν™βœ©Ν―β”„β€’Ν™βœ§βƒβ€’Ν™β”„βœ©Μ£Μ£Μ£Μ£Μ£Ν―